КРОК (UA)

для україномовних студентів


Порядок та регламент проведення

ректорського контролю для підготовки

до ліцензійних іспитів «КРОК 1. Фармація» та «КРОК 2. Фармація»

  • Перед початком тестування відповідальний проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту.

  • Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

  • У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент має поставити свій підпис ручкою.

  • Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

  • Студенту забороняється виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту без дозволу відповідального. Для виняткових випадків мають бути передбачені додаткові місця у першому ряду аудиторії для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту.

  • Студентам під час іспиту забороняється користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

    • Порушення вимог, передбачених вищевказаними пунктами є підставою для припинення іспиту для студентів порушників.

    • Бланк студента, для якого було припинено іспит, у зв'язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент отримує за іспит результат «0».

Офіційне оголошення результатів у 7-денний строк.