об’єктивний структурований практичний іспит

(ОСПІ)

об’єктивний структурований практичний іспит (ОСПІ) (Objective Structured Practical Examination (OSPE) сучасний тип оцінки знань та практичних навичок здобувача, для перевірки опанування ним певних професійних компетентостей та практичних вмінь

Основні принципи ОСПІ:

 • ОБ’ЄКТИВНИЙ – всі студенти виконують завдання однакової складності, які оцінюють із застосуванням стандартного інструменту (чек-листа)

 • СТРУКТУРОВАНИЙ – студенти переміщуються по певній кількості станцій за певним маршрутом, де виконують завдання в однакових умовах протягом однакового проміжку часу

 • ПРАКТИЧНИЙ – створення ситуацій, максимально наближених до практичних, в яких студенти застосовують набуті теоретичні знання та практичні навички

 • ІСПИТ – оцінка компетентностей та навичок здобувача на підставі принципів об’єктивності, структурованості та наближення до реальної практичної ситуації.

До ОСПІ входять практично-орієнтовані дисципліни:

1. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

2. ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ

3. ФАРМАКОГНОЗІЯ

4. ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

5. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦІЇ

Підхід до оцінки програмних результатів навчання будується на комплексній оцінці з використанням СТАНЦІЙ, на яких моделюються різноманітні види практичних навичок.

СТАНЦІЄЮ ОСПІ є обладнане місце для короткочасного

(10 хвилин) виконання певних дій відповідно до заданого алгоритму.

 • КІЛЬКІСТЬ СТАНЦІЙ ОСПІ становить 10, а саме:

СТАНЦІЯ 1 АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ

СТАНЦІЯ 2 ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ

СТАНЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

СТАНЦІЯ 4 ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

СТАНЦІЯ 5 КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

СТАНЦІЯ 6 ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА

СТАНЦІЯ 7 ФАРМАКОГНОЗІЯ

СТАНЦІЯ 8 РЕСУРСТВОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

СТАНЦІЯ 9 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ІН'ЄКЦІЙ І ІНФУЗНИХ РОЗЧИНІВ

СТАНЦІЯ 10 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОСПІ

 • Усі випускники проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції відповідно до маршрутного листа.

 • Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються чек-листом.

 • Перед ОСПІ кожен випускник:

1. Проходить РЕЄСТРАЦІЮ.

2. ОТРИМУЄ:

 • порядковий номер, за яким його реєструють у чек-листі кожної станції;

 • маршрутний лист;

ПРИКЛАД

МАРШРУТНОГО ЛИСТА

 • інструктаж про порядок проходження станцій.

 • Для складання ОСПІ студенти приходять у медичних халаті, шапочці та масці.

 • Використання мобільних телефонів та інших особистих пристроїв під час складання ОСПІ забороняється.

 • ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ СТАНЦІЇ:

o загальний час виконання навику - 15 хвилин. Якщо за цей час студент не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію;

o між станціями є перерва на 1 хвилину, під час якої студенти переходять від однієї стації до іншої;

o час перебування студента на станції – не менше 14 хвилин;

o в разі дострокового виконання практичної навички студент залишається всередині станції до голосової команди «Перейдіть на наступну станцію».

АПЕЛЯЦІЯ

СТУДЕНТ має право на оскарження процедури проведення або результатів ОСПІ (АПЕЛЯЦІЮ) протягом 7 робочих днів з дати складання іспиту.

ПРЕДМЕТОМ ОСКАРЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ:

1. Порушення процедури проведення ОСПІ, що може вплинути на об’єктивність результатів ОСПІ.

2. Результати ОСПІ.

Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги.

УВАГА! ОСПІ 09.06.2021

початок реєстрації о 11:30

початок ОСПІ о 12:00

1.