ФАРМАКОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНУ ВИКЛАДАЮТЬ:

ЛЕКЦІЇ + ПР. (431а, 432а, 433а)* д. фарм. н., професор Подплетня Олена Анатоліївна

ЛЕКЦІЇ (351а) + ПР. (434)* д. мед. н., професор Опришко Валентина Іванівна

ПР. (351а, 431б, 432б, 433б)* к. фарм. н., доцент Соколова Катерина Віталіївна

ДИСЦИПЛІНА

    • закладає основи вивчення студентами клінічної фармакології, фармакотерапії, фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармацевтичної опіки, фармакоекономіки;

    • передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами;

    • формує уміння застосовувати отримані знання у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

    • закладає основи професійно-орієнтованого мислення, здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму у процесі життєдіяльності людини.

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.pdf

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

"МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА. ФАРМАКОЛОГІЯ"

Лікарські засоби, які впливають на функції центральної нервової системи. Фармакологічні коректори болю та запалення.

Змістовий модуль 1 — копия.pdf

Календарно-тематичні плани


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

"Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові, обмін речовин та імунітет. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. "

Змістовий модуль2.pdf

Календарно-тематичні плани


навчально-методична література

для самостійної роботи

ПЕРЕПРОШУЄМО ЗА НЕЗРУЧНОСТІ

СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ В РОЗРОБЦІ