ФАРМАКОЛОГІЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДИСЦИПЛІНУ ВИКЛАДАЮТЬ:

ЛЕКЦІЇ + ПР. (431а, 432а, 433а)* д. фарм. н., професор Подплетня Олена Анатоліївна

ЛЕКЦІЇ (351а) + ПР. (434)* д. мед. н., професор Опришко Валентина Іванівна

ПР. (351а, 431б, 432б, 433б)* к. фарм. н., доцент Соколова Катерина Віталіївна

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

"МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА. ФАРМАКОЛОГІЯ"

Змістовий модуль 1 — копия.pdf

Календарно-тематичні плани

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 7

Засоби, що впливають на аферентні нервові закінчення. Місцеві анестетики. В’яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, пом’якшувальні, подразнюючі засоби.

ТЕМА 8

Засоби, що впливають на медіаторні процеси. Холіноміметики невибіркової дії, антихолінестеразні засоби.

ТЕМА 9

Н-холінотропні препарати.

Н-холіноміметики, гангліоблокатори, міорелаксанти.


ТЕМА 10 (ЧАСТина 1)

Адренотропні речовини. Адреноміметичні засоби. Антиадренергічні засоби.


тЕМА 10 (ЧАСТина 2)

Адренотропні речовини. Адреноміметичні засоби. Антиадренергічні засоби.

ТЕМА 11

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів, стабілізатори мембран тучних клітин, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори синтезу лейкотрієнів, комбіновані лікарські препарати.

ТЕМА 16

Фармакокоректори болю:

Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизальні засоби.

ТЕМА 17

Психотропні лікарські засоби збуджувальної дії. Психостимулятори. Антидепресанти. Нормотімики.

ТЕМА 18

Нейротропні лікарські засоби збуджувальної дії. Ноотропи. Церебропротектори. Аналептики. Актопротектори. Адаптогени.

навчально-методична література

для самостійної роботи

ПЕРЕПРОШУЄМО ЗА НЕЗРУЧНОСТІ

СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ В РОЗРОБЦІ