ВСТУПНИКам

вступна кампанія 2023


Шановні вступники!

у 2023 році Дніпровський державний медичний університет

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю

226 «Фармація, промислова фармація» 

(Спеціалізація 226.01 Фармація)

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр фармації

Кваліфікація професійна: фармацевт, клінічний фармацевт, фармацевт-косметолог

Форма здобуття освіти: 

ОЧНА (денна); 

ЗАОЧНА(тільки на основі НРК5, НРК6 та НРК7 – здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра освітньої програми 226.01 «Фармація» та магістра спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я»)

для вступу вступникам необхідно надати приймальній комісії 

результати ЗНО з трьох навчальних предметів:

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ НМТ та СПІВБЕСІДИ (для пільгових категорій вступників):

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2023 

Термін навчання: 5 років

Предмети ЗНО (2020-2023 рр.):

Предмети НМТ (2022-2023 рр.) та СПІВБЕСІДИ (для пільгових категорій вступників) :

Конкурсний бал – 120 балів

Термін навчання: 4 роки

Предмети ЗНО (2020-2021 рр.):

Предмети НМТ (2022-2023 рр.):

Конкурсний бал – 120 балів