КОЛЕКТИВ


Подплетня Олена Анатоліївна


ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР завідувач кафедри з 2008 року
гарант освітньої програми "ФАРМАЦІЯ" член Асоціації фармакологів України голова предметної комісії з ФАРМАЦІЇ член спеціалізованої Вченої Радичлен редакційної колегії наукового журналу ДДМУ "Медичні перспективи"керівник СНТ кафедри orcid
Тема кандидатської дисертації "Вплив ненаркотичних анальгетиків на процеси перекисного окислення ліпідів в утвореннях головного мозку щурів в умовах гострого больового подразнення", рік захисту - 2000
Тема докторської дисертації "Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обґрунтування оптимізації знеболюючої та протизапальної терапії", рік захисту - 2008

Дисципліни: ФармакологіяКлінічна фармація та фармацевтична опіка

Опришко Валентина Іванівна


ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК ПРОФЕСОР

відповідає за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»член редакційної колегії фахових видань «Медичні перспективи» (Дніпро) та «Фармакологія і лікарська токсикологія» (Київ) orcid
Тема кандидатської дисертації "Нейрофармакологічний аналіз дії анальгетиків та клофеліну в умовах підвищеної судомної готовності мозку ", рік захисту - 1996
Тема докторської дисертації " Антиоксидантна модуляція фармакологічної активності анальгетичних та протисудомних засобів",рік захисту - 2010

Дисципліни: Вступ у фармаціюФармакологіяФармацевтична біотехнологія

Слєсарчук Владлена Юріївна


КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК ДОЦЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за навчальний процес на кафедрі секретар комісії з проведення Державної атестації інтернів - клінічних провізоріввідповідає за інтернатурупрофгрупорг кафедри orcid

Тема кандидатської дисертації "Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину" рік захисту - 2009

Дисципліни: Токсикологічна та судова хімія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Лабораторна діагностика

Хомяк Ніна Володимирівна


КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ЛІКАР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ ВИКЛАДАЧ
член Асоціації фармакологів України відповідає на кафедрі за організацію освітнього процесу за заочною формою навчання

Тема кандидатської дисертації "Роль холино- и адренергических механизмов в регуляции процессов памяти и АТФазной активности структур мозга в условиях эмоционально-болевого состояния (постоперационный период)"рік захисту – 1987

Дисципліни:Клінічна фармація та фармацевтична опіка Фармакотерапія з фармакокінетикою

Соколова Катерина Віталіївна


КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУКДОЦЕНТДОКТОРАНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за науково-дослідну роботу (НДР) кафедри відповідальний секретар наукового журналу ДДМУ "Медичні перспективи" orcid


Тема кандидатської дисертації"Експериментальне дослідження нефропротекторної дії ліофільного порошку кавуна"рік захисту – 2014

Дисципліни:Фармакологія
Залигіна Євгенія Володимирівна


КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК ВИКЛАДАЧ
член Асоціації фармакологів України відповідає за стандартизацію обладнання кафедривідповідає за культурно-масову роботу зі студентами кафедри orcid
Тема кандидатської дисертації "Експериментальне вивчення гастропротекторної дії густого екстракту з незрілих плодів горіха волоського (Juglans regia L.)"рік захисту – 2019

Дисципліни:Технологія ліків

Завадська Ірина Валеріївна


ПРОВІЗОР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇВИКЛАДАЧ
відповідає за організацію виробничої практики студентів кафедри

Дисципліни:Технологія ліків

Логвиненко Наталя Вікторівна


ВИКЛАДАЧ
секретар кафедральних засідань секретар предметної комісії з ФАРМАЦІЇ координатор ОСПІ на кафедрі

Дисципліни:Технологія ліків

Кайдаш Світлана Петрівна


ВИКЛАДАЧ
відповідає за впровадження спеціалізації : Технологія парфумерно-косметичних засобівкоординатор інтегрованих тестових іспитів КРОК-1, КРОК-2 на кафедрі


Дисципліни:Клінічна фармація та фармацевтична опіка Технологія лікарських косметичних засобівЛікарська токсикологія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Побічна дія ліків

Заславський Даніель Дмитрович


ВИКЛАДАЧ
відповідає за охорону праці, пожежобезпечність та електробезпеку на кафедрі

Дисципліни:Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препаратиВибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичне право та законодавство

Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії


Малахова Лілія Федорівна


вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
член профкому ДДМУ: відповідає за дитячий сектор директор клубу "Надія" при раді ветеранів співробітників ДДМУ

Щербаченко Олена Василівна


вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
відповідає за сторінку кафедри на сайті ДДМУвідповідає за діловодство на кафедрі

Лутай Євгенія Миколаївна


вища освітаЛАБОРАНТ відповідає за матеріально-технічне забезпечення навчального процесувідповідає за роботу кафедри з питань цивільного захисту