Наукова діяльність

ТЕМА НДР:

«Експериментально-теоретичне обґрунтування фармакологічної дії лікарських засобів рослинного походження»

№ державної реєстрації 0117 U 002048

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ .pdf