ISO  9001:2015  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Цілі 2019-2020 

ЦІЛІ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ 2020-2022.pdf

Планування, організація та проведення 

освітнього процесу 

02=Планування, організація та проведення освітнього процесу.pdf

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на другому (магістерському) рівні вищої освіти

concept-pharm=Концепція освітньої діяльності.pdf

Освітньо-професійна програма 

другого рівня магістра медицини в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 226 – «Фармація. Промислова фармація» 

farm-2Освітньо-професійна програма другого рівня магістра медицини в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 226 – «Фармація. Промислова фармація».pdf