ISO 9001:2015

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ


Цілі 2019-2020

goal1=Цілі 2018-2020.pdf

Планування, організація та проведення

освітнього процесу

02=Планування, організація та проведення освітнього процесу.pdf

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на другому (магістерському) рівні вищої освіти

concept-pharm=Концепція освітньої діяльності.pdf

Освітньо-професійна програма

другого рівня магістра медицини в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,

спеціальність 226 – «Фармація. Промислова фармація»

farm-2Освітньо-професійна програма другого рівня магістра медицини в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 226 – «Фармація. Промислова фармація».pdf