Конференції

Науково-практична конференція з міжнародною участю

"Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку"


20 вересня 2019 року у Харкові

на базі Національного фармацевтичного університету відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю "СУЧАСНА ФАРМАЦІЯ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ", присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України



НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук та створення на їх основі лікарських субстанційСучасні аспекти розробки та промислового виробництва лікарських,косметичних засобів і добавок дієтичних. Госпітальна фармаціяБіофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів. Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських засобівСучасний стан та перспективи використання лікарських рослин і розробки фітотерапевтичних засобівФармацевтичний аналіз, стандартизація та організація виробництва лікарських засобівФармацевтична та медична біотехнологія. Нанотехнології у фармаціїОрганізація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських засобівМеханізми патологічних процесів та їх фармакологічна корекціяКлінічна фармація: від експериментальної розробки лікарських засобів до стандартизації фармацевтичної допомогиСоціальна фармація: стан, проблеми та перспективиФармацевтична освіта в Україні

24th World Congress on Pharmacology

семінар для майбутніх та практикуючих провізорів

"Працюємо для здоров’я людства"

28 березня 2019 року відбувся семінар-тренінг “Працюємо для здоров’я людства”.

Семінар провели Євген Бородін, міжнародний бізнес-тренер, Retail Lead Pfizer WB та Вікторія Максимова, District Manager Central Region Pfizer Ukraine.

Під час семінару було розкрито наступні питання:

 • якісні та вартісні відмінності оригінальних та генеричних препаратів;

 • переваги застосування оригінальних препаратів;

 • психологічні основи прийняття рішень під час вибору лікарських засобів в аптеці.

Студенти фармацевтичного відділення, проявили неприхований інтерес до питань фармацевтичної та психологічної опіки відвідувачів аптек, взяли участь в обговореннях і висловили свою думку про рекомендовані прийоми роботи провізора. Також учасники семінару мали можливість ознайомитися з брендовими препаратами однією з найбільш успішних фармацевтичних компаній в світі.

СЕМІНАР "СТВОРЮЮЧИ РАЗОМ ЗДОРОВИЙ СВІТ"

23 листопада 2018 року відбувся семінар "Створюючи разом здоровий світ" для провізорів , фармацевтів, а також студентів–випускників ДЗ "ДМА МОЗ України" кафедри загальної та клінічної фармації за спеціальністю "Фармація" та "Клінічна фармація".

Слід зазначити, що семінар є унікальним заходом, метою якого є створення платформи для обміну досвідом та знаннями молодих спеціалістів та провізорів, які мають великий практичний здобуток в організації роботи аптечного закладу взагалі. Спілкування з колегами, партнерство, обговорення нововведень і активний обмін напрацьованого матеріалу це є формування фахових компетентностей.

Питання, які розглядалися, мають практичне значення, як для молодих спеціалістів в цій галузі, так і для провізорів маючих досвід:

  • як визначити психологічний портрет відвідувача аптеки;

  • знайти крапки контакту з клієнтами, не витрачаючи "зайвих нейронів" відвідувача і провізора;

  • проекти щодо залучення нових клієнтів;

  • значення "сарафанного радіо", як маркетингового ходу.



Під час виступу та проведення дискусії наші студенти ставили запитання, брали активну участь в обговорюванні поставлених питань, роблячи акцент на практичне значення або застосування представленої інформації на практиці, що означає повне розуміння матеріалу, глибокі знання таких предметів, як клінічна фармакологія, фармацевтична опіка.