Історія кафедри

о КАФЕДРЕ=2018-2021.pdf
Інтенсивне зростання фармацевтичної галузі охопило всю земну кулю, у тому числі й нашу Україну. Дніпропетровська область виявилас також у сфері цієї глобальної події.Про це свідчать такі показники, як кількість аптек і характер асортименту пропонованих лікарських засобів. Якщо до 1991 року в нашій області налічувалося близько 400 аптек, то в цей час із обліком великій мережі комерційних систем їх кількість перевищила 1700. Арсенал лікарських засобів у недалекім минулому становив близько 1500, тепер же він зріс до 8000. Тому Дніпропетровський регіон має велику потребу у фахівцях-провізорах. Кваліфіційне обслуговування населення та оптимізація роботи аптечної мережі передбачає високий рівень підготовки провізорів та фармацевтів. Фармацевтична освіта є обов’язковим складовим загального успіху лікарського забезпечення населення. Дніпропетровщина в цьому відношенні має свої традиції та досвід.Дніпропетровський регіон має тривалу історію в підготовці фармацевтичних кадрів. Так, почалася вона в 1920 році організацією 6-місячних курсів підвищення кваліфікації працівників аптек, які переросли в аптечну секцію на базі Гірничого інституту ім. Артема в 1925 році. Перша вища фармацевтична школа в Дніпропетровську була створена в 1927 році й в 1956 році реорганізована у фармацевтичний факультет Дніпропетровського медичного інституту. Після розформування факультету в 1963 році пройшло багато років, однак фармація є однієї з найбільш динамічних галузей науки й виробництва, що стимулює постійну модернізацію фармацевтичної освіти з метою її максимального наближення до вимог сьогоднішнього дня. На тлі неухильного збільшення випуску готових лікарських форм в усьому світі намітилася певна тенденція - провізори усе рідше стали виготовляти ліки, а стали все частіше виступати в ролі продавців лікарських препаратів і консультантів в аптеці й клініці. Це привело в 70-х роках до появи фахівців – клінічних провізорів, що відповідають запитам сучасної медицини. Спеціальність «Клінічна фармація» в 1998 р. закріпилася в номенклатурі фармацевтичних спеціальностей, а в 2001 році ДДМА почала підготовку таких фахівців на своїх базах.Основна мета клінічної фармації – забезпечення раціонального використання лікарських препаратів, яка базується на медико-біологічних, хіміко-фармацевтичних і фармако-економічних аспектах. А досягати такої мети покликаний клінічний провізор, виконуючи свої обов'язки на посаді клінічного провізора в лікувально-профілактичній установі. В 2006 році Дніпропетровська державна медична академія здійснила перший набір абітурієнтів на заочне відділення за фахом «Клінічна фармація». Цикл медико-біологічних і клінічних дисциплін у системі підготовки клінічних провізорів відрізняється на 70% від відповідного циклу в провізорів, при цьому в навчальному плані присутні й нові дисципліни. Клінічний провізор – це фахівець, який володіє системними знаннями базової й клінічної фармакології й знаком з основними видами медичної документації, загальної синдромологией і клінічної симптомологией, основними методами клінічного, лабораторного й інструментального обстеження хворого, напрямками й принципами лікування захворювань. У лікувально-профілактичних установах клінічний провізор виступає в ролі консультанта лікаря з питань індивідуального підходу до вибору лікарського препарату, в аптечних установах - забезпечує фармацевтичну опіку хворих (консультує з питань раціонального приймання лікарських препаратів, здійснює заміни генерическими препаратами, підбирає ефективні й більш дешеві аналоги дорогих оригінальних ліків), у науково-дослідних інститутах - бере активну участь в апробації, вивченні биоеквівалентності, доклінічних дослідженнях лікарських засобів. З 2009 року ДГМА почала набір абітурієнтів на навчання зі спеціальності «Фармація». Кафедру загальної та клінічної фармації очолює доктор фармацевтичних наук, професор Подплетня Олена Анатоліївна. В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Аналіз фармакологічної активності та безпеки не стероїдних протизапальних засобів та експериментальне обґрунтування оптимізації болезаспокійливої та протизапальної терапії». Науковий напрямок спрямований на дослідження фармакодинаміки НПВС, пошуку шляхів підвищення якості протизапальної терапії запальних та деструктивних захворювань кістково-суглобної тканини. В складі колективу кафедри 4 кандидати наук, 3 мають звання доцента.Слєсарчук Владлена Юріївна - кандидат біологічних наук, викладач кафедри загальної та клінічної фармації з дисциплін «Лабораторна та функціональна діагностика», «Токсикологічна хімія», спецкурсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій. Має більш 45 наукових праць.Завадська Ірина Валеріївна - викладач кафедри з дисципліни «Технологія лікарських засобів». Провізор вищої категорії, завідуюча аптекою № 9 ОКП «Фармація».На кафедрі загальної й клінічної фармації викладаються наступні предмети: «Фармакологія», «Фармацевтична опіка», «Клінічна токсикологія», «Аптечна й промислова технологія лікарських засобів»,«Медичне й фармацевтичне товарознавство», «Клінічна біофармація», «Спецкурс», «Засоби лікувальної косметики», «Експрес аналіз гострих інтоксикацій», «Токсикологічна хімія».Науково-дослідницькі інтереси кафедри спрямовані на пошук нових ефективних та безпечних лікарських засобів на основі природної сировини з потужною терапевтичною дією, з відносно низьким рівнем побічних ефектів, а також високою біологічною активністю та доступністю, що дозволяє прогнозувати широкий спектр їх фармакологічної активності. Тому кафедрою заплановано науково-дослідницьку роботу за темою: «Фармакологічний аналіз лікарських засобів природного походження». За час існування кафедри (з 2008 року) співробітниками підготовлено та опубліковано понад 44 наукових праць та 14 методичних розробок серед яких посібники, практикуми та сбірники тестових завдань для студентів денної та заочної форми навчання.Наш час - ера синтетичних лікарських засобів. Ці засоби мають свою характери рису - певний термін існування. Середня тривалість існування ліків становить 8-11 років у клініці, потім їх замінюють новими, кращими лікарськими засобами.Змінюється час, змінюються умови життя, тривалість життя, змінюється людина повинні змінюватися і ліки. Кожні 10 хв. у лабораторіях планети народжується нов хімічна речовина. За рік кількість новостворених синтетичних сполук збільшуєтьс приблизно на 500000. Основна мета синтезу - одержати нові біологічно активні речовини як потенційні лікарські засоби.Ліки здатні сьогодні радикально змінити життя людини, у зв'язку із чим, фармація представляється однією із самих шляхетних галузей медицини, а провізор і клінічний провізор – щонайнайважливіші фармацевтичні спеціальності, покликані на допомогу пацієнтові й лікареві з метою зробити життя людини якісніше.