КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ ТА

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА

ДИСЦИПЛІНУ ВИКЛАДАЄ:

к. мед. н., лікар вищої категорії, викладач Хомяк Ніна Володимирівна

!!! Дистанційне навчання !!!

МАТЕРІАЛИ:

Клінічна фармація — інтегративна прикладна наука, що поєднує фармацев­тичні і клінічні аспекти лікознавства, головним завданням якої є створення на­дійних теоретичних основ і методологічних підходів щодо раціонального засто­сування лікарськими препара­тами (ЛП) .

Участь провізора в проведенні лікарської терапії сприяє своєчасному дове­денню до хворого ЛП оптимальної якості, встановленню максимально раціональ­них шляхів та режимів введення, попередженню призначення несумісних ЛП, зве­денню до мінімуму їх побічної дії, а також зменшенню поліпрагмазії.

Клінічна фармація є теоретичною базою для проведення консультативної роботи серед лікарів і населення з питань раціональної лікарської терапії, а також для здійснення фар­мацевтичної опіки пацієнтів.

Поняття «фармацевтичної опіки» містить у собі, у першу чергу, залучення провізора разом з лікарем в активну діяльність по збереженню здо­ров'я і запобіганню захворюваності населення.

На провізора покла­дається обов'язок забезпечити пацієнта не тільки якісними лікарськими препара­тами і виробами медичного призначення, але і сприяти їхньому раціональ­ному використанню.

Для здійснення належної фармацевтичної опіки необхідно, щоб провізор во­лодів достатнім обсягом медичних знань, які дозволяють:

  • взаємодіяти з лікарем на рівні «рівноправного терапевтичного партнерст­ва»;

  • здійснювати контрольну функцію щодо виявлення серед відвідувачів апте­ки осіб з «загрозливими» симптомами, які вимагають обов'язкового направлення до лікаря;

  • надавати консультативну допомогу хворому при відпуску безрецептурних ЛП для відповідального самолікування.

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ.pdf

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.pdf


Матеріали:

Календарно-тематичні плани

на ОСІННІЙ семестр 2019/2020 н.р.


Список препаратов ФАРМАЦІЯ осень 2019-2020 укр.pdf
Питання до останнього заняття з клін фарм.pdf

База тестів по темам:

ПЕРЕПРОШУЄМО ЗА НЕЗРУЧНОСТІ

СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ В РОЗРОБЦІ